Компания:
Категория:
Търси
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-02-2022 17:55:16
  Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-03-2022г. от 11:00 часа в гр.Горна Оряховица-5100, ул.Свети княз Борис I 29, при следния дневен ред:

Свикване на ИОСА при следния дневен ред: 1. Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК. Проект на Решение: Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделка по реда на чл.114 от ЗППЦК с проект на решение: 1.1 Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка, съгласно представения мотивиран доклад, с която „Захарни заводи“ АД да се задължи като съдлъжник в договора за банков кредит на дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и "Банка ДСК" АД с размер на главницата 1 000 000 евро и при лихва 1 месечен EURIBOR+1.10%, но не по-малко от 1.10%, и предостави активи като обезпечение - предостави активи като обезпечение - недвижими имоти, а именно имот с идентификатор 16359.511.152, представляващ УПИ XV-РМЗ, кв.915, с площ 21 486 кв.м, ведно с построените в него сгради и имот с идентификатор 16359.511.143, представляващ УПИ XIII-РМЗ, кв.243, с площ 6248 кв.м, ведно с построените в него сгради. Сделката е в полза на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и е със срок от 12 месеца.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35961869500.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Други
Материали *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 13-04-2024