X3 News https://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Софарма билдингс АДСИЦ https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180619 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 22:28:58 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180618 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 21:53:32 +03:00 Елеа Кепитъл Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180616 Годишен консолидиран отчет за 2023г. Fri, 21 Jun 2024 19:44:54 +03:00 Неохим АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180613 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 17:49:50 +03:00 Авто Юнион ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180614 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 17:47:52 +03:00 ИММИ АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180602 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 16:46:37 +03:00 Бианор Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180607 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 16:10:02 +03:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180598 Годишен отчет за 2022г. Fri, 21 Jun 2024 15:58:40 +03:00 Финанс плюс мениджмънт холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180603 Друга нерегулирана информация Fri, 21 Jun 2024 15:37:26 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180600 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 15:27:40 +03:00 Елмарк Инвест ЕАД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180599 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 15:25:48 +03:00 БГ Агро АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180591 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 14:16:22 +03:00 ИпоТех Софком АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180590 Уведомление за паричен дивидент Fri, 21 Jun 2024 14:09:59 +03:00 БГ Агро АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180579 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 14:09:50 +03:00 ИпоТех Софком АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180589 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 14:07:17 +03:00 Еврохолд България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180587 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 13:39:17 +03:00 Елана Агрокредит АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180584 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 13:36:15 +03:00 Пейсера България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180582 Друга нерегулирана информация Fri, 21 Jun 2024 13:04:46 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180578 Уведомление за паричен дивидент Fri, 21 Jun 2024 12:27:29 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180577 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jun 2024 12:23:20 +03:00 Вега АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180575 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 11:29:41 +03:00 Вега АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180573 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 11:14:12 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180574 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 11:13:40 +03:00 Българска роза АД-Карлово https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180572 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 11:02:42 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180571 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 11:00:59 +03:00 Елхим Искра АД-Пазарджик https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180566 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 10:08:16 +03:00 Сирма Груп Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180564 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 10:06:50 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180565 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 10:04:08 +03:00 Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180563 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jun 2024 09:57:57 +03:00 Софарма трейдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180555 Друга нерегулирана информация Thu, 20 Jun 2024 22:10:44 +03:00 Мак АД-Габрово https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180552 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jun 2024 18:19:13 +03:00 Мак АД-Габрово https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180551 Уведомление за паричен дивидент Thu, 20 Jun 2024 18:11:08 +03:00 Мак АД-Габрово https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180550 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 20 Jun 2024 18:02:55 +03:00 Ай Ти Еф Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180543 Уведомление за паричен дивидент Thu, 20 Jun 2024 17:44:06 +03:00 Телематик Интерактив България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180547 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jun 2024 16:49:18 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180546 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jun 2024 16:27:13 +03:00 Илевън Кепитъл АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180545 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jun 2024 16:10:54 +03:00 БГ Агро АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180542 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 20 Jun 2024 15:23:44 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180540 Уведомление за паричен дивидент Thu, 20 Jun 2024 15:16:54 +03:00 Интеркапитал груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180535 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 20 Jun 2024 14:31:39 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180534 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jun 2024 14:13:44 +03:00 Ай Ти Еф Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180532 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 20 Jun 2024 13:35:15 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180533 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jun 2024 13:30:07 +03:00 Ейч Ар Кепитъл АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180529 Друга нерегулирана информация Thu, 20 Jun 2024 12:22:42 +03:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180525 Друга нерегулирана информация Thu, 20 Jun 2024 11:10:25 +03:00 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180524 Годишен отчет за 2023г. Thu, 20 Jun 2024 10:14:12 +03:00 Бианор Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180518 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 19:35:28 +03:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180522 Друга нерегулирана информация Wed, 19 Jun 2024 19:31:55 +03:00 Българска фондова борса АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180501 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 19 Jun 2024 17:58:10 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180516 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 19 Jun 2024 17:51:43 +03:00 Ейч Ар Кепитъл АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180515 Друга нерегулирана информация Wed, 19 Jun 2024 17:33:34 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180514 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 17:15:49 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180512 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 17:05:56 +03:00 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180510 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 17:03:37 +03:00 Агрия Груп Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180509 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 17:01:35 +03:00 Българска фондова борса АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180445 Уведомление за дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства) Wed, 19 Jun 2024 16:31:43 +03:00 Българска фондова борса АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180437 Уведомление за паричен дивидент Wed, 19 Jun 2024 16:11:05 +03:00 Република Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180504 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 16:07:25 +03:00 Синергон Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180502 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 15:36:12 +03:00 Корадо-България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180498 Уведомление за паричен дивидент Wed, 19 Jun 2024 15:23:52 +03:00 Фаворит Холд АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180499 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 19 Jun 2024 15:22:46 +03:00 Корадо-България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180494 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 19 Jun 2024 15:16:16 +03:00 Биодит АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180488 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 19 Jun 2024 14:50:56 +03:00 Еврохолд България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180490 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 14:46:15 +03:00 Етропал АД-Етрополе https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180485 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 13:50:16 +03:00 Момина крепост АД-Велико Търново https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180483 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 19 Jun 2024 13:16:50 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180462 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 19 Jun 2024 11:08:21 +03:00 Еврохолд България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180465 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 11:05:52 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180463 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 11:03:56 +03:00 СЛС Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180457 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jun 2024 10:33:24 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180455 Друга нерегулирана информация Wed, 19 Jun 2024 08:42:11 +03:00 Шелли груп АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180454 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 19:40:16 +03:00 Българска фондова борса АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180418 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 17:53:48 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180452 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 17:04:29 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180451 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 16:57:58 +03:00 Еврохолд България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180439 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 14:51:50 +03:00 ВФ Алтърнатив АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180432 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 14:35:22 +03:00 Еврохолд България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180433 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 14:34:29 +03:00 Елмарк Инвест ЕАД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180431 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 14:30:18 +03:00 Елмарк Инвест ЕАД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180428 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 18 Jun 2024 14:27:46 +03:00 Телематик Интерактив България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180427 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 14:22:06 +03:00 Декотекс АД-Сливен https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180426 Уведомление за паричен дивидент Tue, 18 Jun 2024 14:16:10 +03:00 Смарт Органик АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180425 Друга нерегулирана информация Tue, 18 Jun 2024 13:56:17 +03:00 Софарма трейдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180423 Друга нерегулирана информация Tue, 18 Jun 2024 13:41:40 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180422 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 13:36:29 +03:00 НИД Индустриален Фонд АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180412 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 18 Jun 2024 13:24:29 +03:00 Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180417 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 18 Jun 2024 12:48:12 +03:00 Старком холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180415 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 12:04:52 +03:00 Старком холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180413 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Tue, 18 Jun 2024 12:02:07 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180414 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 11:54:12 +03:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180408 Друга информация Tue, 18 Jun 2024 10:53:37 +03:00 Градус АД-Стара Загора https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180403 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 18 Jun 2024 09:36:18 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180386 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jun 2024 09:35:39 +03:00 ВЕИ Инвест Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180402 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 17 Jun 2024 19:30:14 +03:00 Шелли груп АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180401 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 18:31:34 +03:00 Тракийско пиво АД-Пазарджик https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180398 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 17 Jun 2024 17:57:53 +03:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180388 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 15:44:13 +03:00 Зенит имоти АДСИЦ https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180384 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 17 Jun 2024 15:03:17 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180385 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 15:02:31 +03:00 Телематик Интерактив България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180382 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 14:50:08 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180380 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 14:15:52 +03:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180378 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 14:05:30 +03:00 Република Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180376 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 13:26:02 +03:00 Еврохолд България АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180372 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 12:14:32 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180371 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 11:32:15 +03:00 Зенит Инвестмънт Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180368 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 17 Jun 2024 10:48:01 +03:00 Софарма АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180364 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 10:20:50 +03:00 Адванс Терафонд АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180363 Друга нерегулирана информация Mon, 17 Jun 2024 10:15:28 +03:00 Металопак АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=180356 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 17 Jun 2024 09:50:27 +03:00