X3 News https://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg ИмПулс Растеж АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176295 Друга нерегулирана информация Mon, 26 Feb 2024 17:28:48 +02:00 Телематик Интерактив България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176294 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 26 Feb 2024 17:09:50 +02:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176293 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Mon, 26 Feb 2024 16:57:45 +02:00 Златен лев Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176292 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Mon, 26 Feb 2024 15:04:51 +02:00 Златен лев Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176291 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Mon, 26 Feb 2024 14:52:37 +02:00 Херти АД-Шумен https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176284 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Mon, 26 Feb 2024 14:04:58 +02:00 Топлофикация-Русе АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176274 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Fri, 23 Feb 2024 17:03:44 +02:00 Елмарк Инвест ЕАД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176276 Друга нерегулирана информация Fri, 23 Feb 2024 16:58:05 +02:00 Български енергиен холдинг ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176275 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Fri, 23 Feb 2024 16:47:48 +02:00 Елмарк Инвест ЕАД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176272 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 23 Feb 2024 16:21:48 +02:00 Топлофикация-Русе АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176265 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 23 Feb 2024 14:44:44 +02:00 Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176260 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Fri, 23 Feb 2024 11:44:02 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176252 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 22 Feb 2024 17:53:49 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176251 Друга нерегулирана информация Thu, 22 Feb 2024 17:35:43 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176245 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 22 Feb 2024 16:52:00 +02:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176244 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Thu, 22 Feb 2024 16:33:18 +02:00 Шелли груп АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176243 Друга нерегулирана информация Thu, 22 Feb 2024 16:30:20 +02:00 Финанс директ АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176242 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 22 Feb 2024 15:49:49 +02:00 Финанс директ АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176241 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 22 Feb 2024 15:41:11 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176239 Друга нерегулирана информация Thu, 22 Feb 2024 14:40:49 +02:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176236 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Thu, 22 Feb 2024 14:12:44 +02:00 Стара планина холд АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176235 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 22 Feb 2024 13:16:25 +02:00 Елана Финансов Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176234 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Thu, 22 Feb 2024 12:58:24 +02:00 Елана Финансов Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176233 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Thu, 22 Feb 2024 12:57:14 +02:00 Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176232 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 22 Feb 2024 12:39:30 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176230 Друга нерегулирана информация Thu, 22 Feb 2024 11:39:39 +02:00 Елхим Искра АД-Пазарджик https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176231 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 22 Feb 2024 11:29:34 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176228 Друга нерегулирана информация Thu, 22 Feb 2024 11:26:54 +02:00 Болерон АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176226 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 22 Feb 2024 09:55:20 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176223 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Feb 2024 16:01:04 +02:00 Шелли груп АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176219 Друга нерегулирана информация Wed, 21 Feb 2024 15:28:01 +02:00 Българска фондова борса АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176218 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Feb 2024 13:56:52 +02:00 Синергон Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176217 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Feb 2024 13:55:42 +02:00 Българска роза АД-Карлово https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176216 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Feb 2024 13:36:51 +02:00 Топлофикация-Плевен АД-Плевен https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176206 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Wed, 21 Feb 2024 12:21:51 +02:00 Декотекс АД-Сливен https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176207 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Wed, 21 Feb 2024 12:03:41 +02:00 ИмПулс Растеж АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176205 Друга нерегулирана информация Wed, 21 Feb 2024 10:54:54 +02:00 М+С хидравлик АД-Казанлък https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176203 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 21 Feb 2024 09:50:04 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176201 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 20 Feb 2024 17:46:33 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176200 Друга нерегулирана информация Tue, 20 Feb 2024 16:42:04 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176199 Друга нерегулирана информация Tue, 20 Feb 2024 16:13:11 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176198 Друга нерегулирана информация Tue, 20 Feb 2024 16:11:32 +02:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176196 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Feb 2024 15:22:44 +02:00 Болерон АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176194 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 20 Feb 2024 14:58:36 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176187 Друга нерегулирана информация Mon, 19 Feb 2024 16:59:45 +02:00 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176186 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 19 Feb 2024 16:38:08 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176185 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 19 Feb 2024 16:21:37 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176184 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 19 Feb 2024 14:00:43 +02:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176182 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023г. Mon, 19 Feb 2024 12:11:51 +02:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176180 Друга нерегулирана информация Mon, 19 Feb 2024 11:54:41 +02:00 ТЕЦ Марица 3 АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176178 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 19 Feb 2024 11:00:36 +02:00 Елана Агрокредит АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=176177 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 19 Feb 2024 10:19:09 +02:00