X3 News https://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174594 Друга нерегулирана информация Mon, 04 Dec 2023 16:54:19 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174593 Друга нерегулирана информация Mon, 04 Dec 2023 16:43:28 +02:00 Софарма трейдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174592 Друга нерегулирана информация Mon, 04 Dec 2023 16:35:19 +02:00 Софарма трейдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174590 Друга нерегулирана информация Mon, 04 Dec 2023 16:28:09 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174588 Друга нерегулирана информация Mon, 04 Dec 2023 15:57:08 +02:00 Химимпорт АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174585 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 04 Dec 2023 15:23:29 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174584 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 04 Dec 2023 14:56:50 +02:00 Ямболен АД-Ямбол https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174583 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 04 Dec 2023 13:42:39 +02:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174579 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 04 Dec 2023 12:31:35 +02:00 Би Джи Ай Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174573 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 18:21:22 +02:00 Република Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174571 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 16:18:43 +02:00 Елеа Кепитъл Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174570 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 15:46:54 +02:00 Телематик Интерактив България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174569 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 15:31:03 +02:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174568 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Dec 2023 15:06:59 +02:00 СЛС Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174566 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 13:42:58 +02:00 НИД Индустриален Фонд АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174565 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 13:37:23 +02:00 Градус АД-Стара Загора https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174563 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 12:21:01 +02:00 Синергон Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174562 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Dec 2023 11:54:36 +02:00 Астерион България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174560 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Thu, 30 Nov 2023 21:47:23 +02:00 Старком холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174559 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Nov 2023 19:51:35 +02:00 Старком холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174558 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Thu, 30 Nov 2023 19:49:44 +02:00 Еврохолд България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174555 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Nov 2023 19:23:39 +02:00 Еврохолд България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174556 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Thu, 30 Nov 2023 19:20:03 +02:00 Елеа Кепитъл Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174553 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Thu, 30 Nov 2023 18:05:53 +02:00 Български енергиен холдинг ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174545 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Thu, 30 Nov 2023 16:03:57 +02:00 Ямболен АД-Ямбол https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174543 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Nov 2023 15:49:33 +02:00 Мак АД-Габрово https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174540 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Thu, 30 Nov 2023 15:34:01 +02:00 Винзавод АД-Асеновград https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174534 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Nov 2023 14:08:31 +02:00 МФГ Инвест АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174533 Друга нерегулирана информация Thu, 30 Nov 2023 14:06:27 +02:00 Албена АД-к.к. Албена https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174532 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Thu, 30 Nov 2023 14:00:53 +02:00 Биодит АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174526 Друга нерегулирана информация Thu, 30 Nov 2023 10:30:24 +02:00 Акумпласт АД-Добрич https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174525 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Thu, 30 Nov 2023 09:58:39 +02:00 Трейс груп холд АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174519 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 19:26:55 +02:00 Химимпорт АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174509 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 18:47:11 +02:00 Софарма трейдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174503 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 18:23:28 +02:00 Софарма трейдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174506 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 18:19:53 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174508 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Wed, 29 Nov 2023 18:19:36 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174507 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Wed, 29 Nov 2023 18:19:02 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174501 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 18:17:28 +02:00 БГ Агро АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174472 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 18:06:22 +02:00 Елеа Кепитъл Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174497 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 29 Nov 2023 17:45:23 +02:00 Монбат АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174494 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Wed, 29 Nov 2023 17:35:48 +02:00 Монбат АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174492 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 17:33:07 +02:00 Булфинанс инвестмънт АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174493 Друга нерегулирана информация Wed, 29 Nov 2023 17:33:00 +02:00 Елеа Кепитъл Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174491 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 17:31:17 +02:00 Елеа Кепитъл Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174485 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 17:18:10 +02:00 Градус АД-Стара Загора https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174480 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 17:12:06 +02:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174483 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 17:04:21 +02:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174478 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 16:53:00 +02:00 Бии Смарт Текнолоджис АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174477 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Nov 2023 16:37:43 +02:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174476 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 16:30:42 +02:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174475 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 16:24:47 +02:00 Зърнени Храни България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174409 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 16:19:39 +02:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174456 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 16:03:49 +02:00 Юрий Гагарин АД-Пловдив https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174463 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 16:03:22 +02:00 Синергон Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174473 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 15:59:28 +02:00 ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174467 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 15:50:43 +02:00 Проучване и добив на нефт и газ АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174462 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 15:49:29 +02:00 ТЕЦ Марица 3 АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174461 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 15:47:35 +02:00 Агрия Груп Холдинг АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174459 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 15:11:22 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174445 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 14:37:46 +02:00 Софарма АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174446 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 14:32:29 +02:00 Бианор Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174453 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 14:24:07 +02:00 Би Джи Ай Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174452 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 14:20:41 +02:00 Етропал АД-Етрополе https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174444 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 14:18:56 +02:00 Петрол АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174440 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 14:14:20 +02:00 Родна Земя Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174449 Тримесечен отчет за периода 01-04-2020 -- 30-09-2023 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100003206. Wed, 29 Nov 2023 14:13:05 +02:00 Родна Земя Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174447 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 14:12:18 +02:00 Ютекс Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174438 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 13:54:18 +02:00 Индустриален Капитал Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174428 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 13:52:55 +02:00 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174439 Тримесечен отчет за периода 01-01-2023 -- 30-09-2023 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100018170. Wed, 29 Nov 2023 13:48:00 +02:00 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174435 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 13:45:15 +02:00 Дронамикс Кепитъл АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174436 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 13:35:19 +02:00 235 Холдингс АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174433 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 13:21:05 +02:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174434 Тримесечен отчет за периода 01-01-2023 -- 30-09-2023 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100017164. Wed, 29 Nov 2023 13:13:51 +02:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174431 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 13:12:28 +02:00 Винъс АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174427 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 12:46:05 +02:00 Булфинанс инвестмънт АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174426 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 12:44:00 +02:00 Булфинанс инвестмънт АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174422 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Wed, 29 Nov 2023 12:15:58 +02:00 Лавена АД-Шумен https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174419 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 12:00:58 +02:00 Кей Би Агро Индъстри ЕАД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174421 Тримесечен отчет за периода 19-12-2022 -- 30-09-2023 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100021224. Wed, 29 Nov 2023 11:46:46 +02:00 Кей Би Агро Индъстри ЕАД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174405 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 11:41:42 +02:00 Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174412 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 11:13:26 +02:00 Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174411 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Nov 2023 10:56:48 +02:00 ИнтерСтандартс АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174410 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 10:55:42 +02:00 Българска фондова борса АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174399 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Wed, 29 Nov 2023 08:59:28 +02:00 Алкомет АД-Шумен https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174384 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 17:54:56 +02:00 Мел инвест холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174381 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 17:23:46 +02:00 Ямболен АД-Ямбол https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174380 Друга нерегулирана информация Tue, 28 Nov 2023 16:54:38 +02:00 Ямболен АД-Ямбол https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174377 Друга нерегулирана информация Tue, 28 Nov 2023 16:47:10 +02:00 ТК-ХОЛД АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174374 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 16:29:36 +02:00 Синергон Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174354 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 15:49:29 +02:00 Родна Земя Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174362 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Nov 2023 14:30:56 +02:00 Авто Юнион ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174357 Тримесечен отчет за периода 01-01-2023 -- 30-09-2023 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100025126. Tue, 28 Nov 2023 13:58:09 +02:00 Авто Юнион ЕАД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174350 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 13:50:49 +02:00 СЛС Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174353 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 28 Nov 2023 13:45:28 +02:00 СЛС Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174352 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 28 Nov 2023 13:44:23 +02:00 СЛС Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174348 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 13:43:05 +02:00 Неохим АД-Димитровград https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174346 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 13:11:50 +02:00 Сирма Груп Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174345 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 13:06:21 +02:00 Етропал АД-Етрополе https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174344 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Nov 2023 12:34:49 +02:00 Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174331 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 11:11:12 +02:00 Стара планина Холд АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174329 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Tue, 28 Nov 2023 10:33:51 +02:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174327 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 28 Nov 2023 10:01:18 +02:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174326 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 28 Nov 2023 09:46:48 +02:00 Елеа Кепитъл Холдинг АД https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174325 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Nov 2023 21:44:52 +02:00 Бии Смарт Текнолоджис АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174293 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 27 Nov 2023 16:20:53 +02:00 Биодит АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174291 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Nov 2023 16:13:06 +02:00 МФГ Инвест АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174289 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Nov 2023 15:55:28 +02:00 Златни пясъци АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174234 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 15:45:27 +02:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174282 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 15:26:03 +02:00 ИмПулс I АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174281 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Nov 2023 14:56:08 +02:00 М+С хидравлик АД-Казанлък https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174277 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 14:54:19 +02:00 Финанс Секюрити Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174280 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 14:48:49 +02:00 Финанс Секюрити Груп АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174279 Тримесечен отчет за периода 01-01-2023 -- 30-09-2023 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100006159. Mon, 27 Nov 2023 14:38:48 +02:00 Еврохолд България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174278 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 27 Nov 2023 14:34:55 +02:00 Златен лев Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174274 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Nov 2023 13:40:48 +02:00 Руен Холдинг АД-Кюстендил https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174270 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Nov 2023 13:21:31 +02:00 Балканкар-Заря АД-Павликени https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174267 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 13:16:26 +02:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174268 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Nov 2023 13:09:21 +02:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174265 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 13:03:01 +02:00 Бианор Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174266 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Nov 2023 12:56:59 +02:00 Телематик Интерактив България АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174262 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 12:29:12 +02:00 Бианор Холдинг АД-София https://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=174259 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023г. Mon, 27 Nov 2023 09:56:02 +02:00