Компания:
Категория:
Търси
Алтерко АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 13-09-2021 21:18:30
  Алтерко АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-10-2021 г. от11:00 часа в 1000 на адрес гр. София, пл. Македония 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа при следния дневен ред:

Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *