Компания:
Категория:
Търси
Българска фондова борса АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 05-11-2020 17:45:47
  Българска фондова борса АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-12-2020г. от 10:00 часа в гр. София - 1000, пл. България №1, Административната сграда на НДК, зала №13/залата на Софийска стокова борса, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Българска фондова борса” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.”Три уши” № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 10.12.2020 г. от 10.00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за избор на Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД, с пет годишен мандат. Проект за решение – Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД, с пет годишен мандат - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева. 2. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД. Проект на решение – Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката на „Българска фондова борса” АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи и Устава на дружеството. 3. Оправомощаване от Общото събрание на лице, което да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон. Проект за решение – Общото събрание упълномощава Министъра на финансите да сключи от името на „Българска фондова борса” АД договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон. 4. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД. Проект за решение – Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите проект, включен в материалите по дневния ред, и утвърждава нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД. 5. Приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД. Проект за решение – Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите проект на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса” АД.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929370934.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31