Компания:
Категория:
Търси
Монбат АД-София
Уведомление за паричен дивидент 14-06-2022 17:07:04
  Монбат АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 14-06-2022 г. в София - 1000. На ОСА е гласуван дивидент за 2021 г. в общ размер на 5500000 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.141025 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.1339738 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *