X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167524 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 24 Mar 2023 18:33:05 +03:00 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167523 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 18:15:25 +03:00 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167520 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 17:31:45 +03:00 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167519 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 24 Mar 2023 17:31:15 +03:00 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167518 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 24 Mar 2023 17:27:08 +03:00 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167515 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 24 Mar 2023 16:55:18 +03:00 Интерлоджик-имоти АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167514 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 16:29:50 +03:00 Интерлоджик-лизинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167511 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 16:18:48 +03:00 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167506 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 15:35:41 +03:00 Тракийско пиво АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167508 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 15:33:57 +03:00 ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167503 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 15:01:54 +03:00 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167497 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 14:41:03 +03:00 Елана Агрокредит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167496 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 14:38:56 +03:00 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167491 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 14:06:30 +03:00 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167484 Годишен отчет за 2022г. Fri, 24 Mar 2023 11:31:54 +03:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167482 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 24 Mar 2023 11:25:04 +03:00 Хидропневмотехника АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167467 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 24 Mar 2023 09:14:50 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167466 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Mar 2023 17:49:43 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167464 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Mar 2023 17:33:09 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167463 Годишен отчет за 2022г. Thu, 23 Mar 2023 17:21:35 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167455 Годишен отчет за 2022г. Thu, 23 Mar 2023 15:58:34 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167447 Годишен отчет за 2022г. Thu, 23 Mar 2023 15:39:48 +03:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167445 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Mar 2023 15:07:35 +03:00 Пълдин Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167440 Годишен отчет за 2022г. Thu, 23 Mar 2023 14:50:47 +03:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167437 Годишен отчет за 2022г. Thu, 23 Mar 2023 14:15:43 +03:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167432 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Mar 2023 13:48:35 +03:00 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167427 Годишен отчет за 2022г. Thu, 23 Mar 2023 11:58:23 +03:00 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167423 Годишен отчет за 2022г. Thu, 23 Mar 2023 10:51:19 +03:00 Софарма билдингс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167424 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Mar 2023 10:47:05 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167418 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Mar 2023 09:38:54 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167417 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 22 Mar 2023 17:32:33 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167416 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 22 Mar 2023 17:25:06 +03:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167412 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 22 Mar 2023 16:49:19 +03:00 Ейч Ар Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167407 Друга нерегулирана информация Wed, 22 Mar 2023 15:42:43 +03:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167400 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 22 Mar 2023 14:02:52 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167399 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 22 Mar 2023 13:57:09 +03:00 Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167397 Годишен отчет за 2022г. Wed, 22 Mar 2023 12:42:40 +03:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167396 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 22 Mar 2023 12:35:44 +03:00 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167392 Годишен отчет за 2022г. Wed, 22 Mar 2023 11:27:24 +03:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167380 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Mar 2023 22:42:07 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167375 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Mar 2023 16:37:11 +03:00 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167372 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Mar 2023 15:42:59 +03:00 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167367 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Mar 2023 15:15:59 +03:00 НИД Индустриален Фонд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167363 Годишен отчет за 2022г. Tue, 21 Mar 2023 14:34:48 +03:00 Хидропневмотехника АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167353 Годишен отчет за 2022г. Tue, 21 Mar 2023 12:59:23 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167352 Годишен отчет за 2022г. Tue, 21 Mar 2023 11:57:50 +03:00 Българска роза АД-Карлово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167349 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Mar 2023 11:04:51 +03:00 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167343 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Mar 2023 09:46:59 +03:00 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167342 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Mar 2023 09:37:42 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167339 Друга нерегулирана информация Mon, 20 Mar 2023 18:08:07 +03:00 Телематик Интерактив България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167335 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Mar 2023 16:55:24 +03:00 Интеркапитал груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167332 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Mar 2023 16:12:26 +03:00 Софарма билдингс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167331 Годишен отчет за 2022г. Mon, 20 Mar 2023 15:43:59 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167330 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Mar 2023 15:33:20 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167328 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Mar 2023 14:00:34 +03:00 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167319 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Mar 2023 11:15:07 +03:00 Родина Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=167316 Друга нерегулирана информация Sun, 19 Mar 2023 22:29:28 +03:00