X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165331 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 02 Dec 2022 18:48:05 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165330 Друга нерегулирана информация Fri, 02 Dec 2022 18:24:53 +02:00 Телематик Интерактив България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165329 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 02 Dec 2022 17:06:49 +02:00 НИД Индустриален Фонд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165327 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 02 Dec 2022 16:37:27 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165328 Друга нерегулирана информация Fri, 02 Dec 2022 16:19:41 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165326 Друга нерегулирана информация Fri, 02 Dec 2022 15:38:49 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165323 Друга нерегулирана информация Fri, 02 Dec 2022 15:19:45 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165322 Друга нерегулирана информация Fri, 02 Dec 2022 15:11:48 +02:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165319 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 02 Dec 2022 15:05:48 +02:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165318 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 02 Dec 2022 14:07:27 +02:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165316 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 02 Dec 2022 13:22:16 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165313 Друга нерегулирана информация Fri, 02 Dec 2022 09:57:53 +02:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165312 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 02 Dec 2022 09:31:47 +02:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165303 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 01 Dec 2022 17:34:07 +02:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165301 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 01 Dec 2022 16:26:37 +02:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165295 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 01 Dec 2022 13:38:05 +02:00 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165293 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Thu, 01 Dec 2022 12:14:30 +02:00 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165291 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022г. Thu, 01 Dec 2022 11:46:51 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165292 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 01 Dec 2022 11:36:20 +02:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165289 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 01 Dec 2022 10:39:49 +02:00 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165286 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Wed, 30 Nov 2022 19:21:46 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165282 Друга нерегулирана информация Wed, 30 Nov 2022 18:23:11 +02:00 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165281 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 18:18:43 +02:00 Телематик Интерактив България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165279 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 30 Nov 2022 17:46:41 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165278 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 16:53:26 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165275 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 16:33:32 +02:00 Грийн Таун Проджектс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165276 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 16:21:20 +02:00 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165273 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Wed, 30 Nov 2022 16:19:32 +02:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165272 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Wed, 30 Nov 2022 15:41:09 +02:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165271 Друга нерегулирана информация Wed, 30 Nov 2022 15:31:20 +02:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165270 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 15:28:43 +02:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165268 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 30 Nov 2022 15:14:18 +02:00 Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165267 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Wed, 30 Nov 2022 15:11:58 +02:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165260 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 11:41:11 +02:00 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165259 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Wed, 30 Nov 2022 11:39:44 +02:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165258 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022г. Wed, 30 Nov 2022 10:44:20 +02:00 МФГ Инвест ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165257 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 10:21:07 +02:00 Астерион България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165251 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Wed, 30 Nov 2022 10:10:57 +02:00 Бии Смарт Текнолоджис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165254 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 30 Nov 2022 09:45:36 +02:00 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165253 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Wed, 30 Nov 2022 09:25:08 +02:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165252 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 23:06:57 +02:00 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165250 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 22:12:54 +02:00 Евролийз груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165248 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 20:31:30 +02:00 Евролийз груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165247 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100001200. Tue, 29 Nov 2022 20:30:08 +02:00 Евролийз груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165246 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 20:26:36 +02:00 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165245 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100003123. Tue, 29 Nov 2022 19:43:23 +02:00 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165244 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 19:42:08 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165241 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 29 Nov 2022 19:16:05 +02:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165202 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 18:59:48 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165238 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100013205. Tue, 29 Nov 2022 18:33:56 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165236 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 18:25:49 +02:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165237 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 18:11:06 +02:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165234 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 29 Nov 2022 17:45:09 +02:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165232 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 17:43:08 +02:00 Химимпорт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165227 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 17:29:55 +02:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165226 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 17:19:55 +02:00 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165233 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 17:14:37 +02:00 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165220 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 17:11:16 +02:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165229 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 17:03:00 +02:00 Родна Земя Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165228 Тримесечен отчет за периода 01-04-2020 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100003206. Tue, 29 Nov 2022 17:00:26 +02:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165208 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 29 Nov 2022 16:58:12 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165225 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 16:52:20 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165224 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 16:51:20 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165217 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 16:50:52 +02:00 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165201 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 16:42:48 +02:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165218 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 16:41:36 +02:00 Зърнени Храни България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165183 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 16:34:15 +02:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165209 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 16:27:29 +02:00 Проучване и добив на нефт и газ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165210 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 16:26:47 +02:00 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165204 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 29 Nov 2022 16:02:44 +02:00 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165196 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 15:54:19 +02:00 Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165192 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 15:37:27 +02:00 Родна Земя Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165187 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 15:35:58 +02:00 Херти АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165193 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 15:35:05 +02:00 Родна Земя Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165195 Тримесечен отчет за периода 01-04-2020 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100003206. Tue, 29 Nov 2022 15:31:37 +02:00 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165190 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 15:19:01 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165189 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 29 Nov 2022 15:12:12 +02:00 Приморско клуб ЕАД-Приморско http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165169 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 29 Nov 2022 15:09:14 +02:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165181 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 29 Nov 2022 14:52:21 +02:00 Грийн Таун Проджектс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165176 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 14:31:38 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165165 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 14:17:36 +02:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165159 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 14:15:36 +02:00 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165174 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 14:13:58 +02:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165167 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 14:00:29 +02:00 АмонРа Енерджи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165170 Друга нерегулирана информация Tue, 29 Nov 2022 13:55:29 +02:00 Авто Юнион АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165161 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100025126. Tue, 29 Nov 2022 13:42:06 +02:00 Авто Юнион АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165154 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 13:38:57 +02:00 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165141 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100018170. Tue, 29 Nov 2022 12:24:35 +02:00 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165139 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 12:11:58 +02:00 Български енергиен холдинг ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165140 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 12:11:38 +02:00 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165133 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 11:32:53 +02:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165131 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 29 Nov 2022 11:05:05 +02:00 Катекс АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165123 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 10:42:15 +02:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165119 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100017164. Tue, 29 Nov 2022 10:42:04 +02:00 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165118 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 10:41:45 +02:00 Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165101 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 10:00:48 +02:00 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165116 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 09:58:16 +02:00 Етропал АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165108 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 09:39:28 +02:00 Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165114 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 09:30:32 +02:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165113 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 09:12:28 +02:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165112 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Tue, 29 Nov 2022 09:10:54 +02:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165110 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 09:09:02 +02:00 Българска фондова борса АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165111 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Tue, 29 Nov 2022 09:07:28 +02:00 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165100 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 18:10:25 +02:00 ИмПулс I АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165099 Друга нерегулирана информация Mon, 28 Nov 2022 18:09:17 +02:00 Винъс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165095 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 17:51:30 +02:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165092 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 28 Nov 2022 17:13:24 +02:00 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165072 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 17:02:42 +02:00 Неохим АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165034 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 16:57:30 +02:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165064 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 16:33:33 +02:00 Топлофикация-Русе АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165071 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 16:33:14 +02:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165068 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 16:28:40 +02:00 Ай Ти Еф Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165083 Друга нерегулирана информация Mon, 28 Nov 2022 16:27:42 +02:00 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165076 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 16:25:04 +02:00 Ютекс Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165073 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 16:14:33 +02:00 Булфинанс инвестмънт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165058 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Mon, 28 Nov 2022 15:50:29 +02:00 Финанс Секюрити Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165066 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 15:38:32 +02:00 Финанс Секюрити Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165065 Тримесечен отчет за периода 01-01-2022 -- 30-09-2022 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100006159. Mon, 28 Nov 2022 15:30:58 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165056 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 28 Nov 2022 15:14:19 +02:00 Булфинанс инвестмънт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165057 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 15:00:33 +02:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165053 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 14:50:11 +02:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165050 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 28 Nov 2022 13:50:40 +02:00 Топлофикация-Плевен АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165041 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 13:42:39 +02:00 София Хотел Балкан АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165037 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 13:07:57 +02:00 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165036 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 12:18:10 +02:00 Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165035 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 11:59:19 +02:00 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165030 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 11:45:22 +02:00 Алкомет АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165033 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 11:44:29 +02:00 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165029 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 11:42:21 +02:00 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165028 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 11:32:35 +02:00 ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165027 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 11:04:58 +02:00 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165025 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 10:20:45 +02:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165023 Друга нерегулирана информация Mon, 28 Nov 2022 09:50:39 +02:00 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165022 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022г. Mon, 28 Nov 2022 09:43:27 +02:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=165019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Sat, 26 Nov 2022 16:42:36 +02:00