X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152866 Друга нерегулирана информация Fri, 24 Sep 2021 16:45:30 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152865 Друга нерегулирана информация Fri, 24 Sep 2021 14:49:08 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152864 Друга нерегулирана информация Fri, 24 Sep 2021 14:47:36 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152859 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Fri, 24 Sep 2021 13:55:44 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152863 Друга нерегулирана информация Fri, 24 Sep 2021 13:50:58 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152858 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Fri, 24 Sep 2021 13:41:10 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152862 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 24 Sep 2021 13:18:25 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152861 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 24 Sep 2021 13:01:53 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152857 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Sep 2021 17:03:28 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152856 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Sep 2021 17:02:00 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152855 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Sep 2021 16:50:49 +03:00 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152849 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Sep 2021 16:04:24 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152848 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Sep 2021 15:39:52 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152847 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Sep 2021 15:31:37 +03:00 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152839 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Sep 2021 14:30:45 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152838 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 23 Sep 2021 14:20:10 +03:00 ВФ Алтърнатив АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152837 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 23 Sep 2021 12:52:31 +03:00 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152835 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Sep 2021 10:57:25 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152834 Друга нерегулирана информация Thu, 23 Sep 2021 10:17:09 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152832 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 16:43:37 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152831 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 16:41:18 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152829 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 16:31:01 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152827 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 16:20:31 +03:00 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152825 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 16:14:14 +03:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152826 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 16:12:03 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152824 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 15:54:49 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152820 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 15:21:32 +03:00 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152819 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 21 Sep 2021 15:14:54 +03:00 Българска роза АД-Карлово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152818 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 15:07:08 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152817 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 15:03:59 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152816 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 14:58:10 +03:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152815 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 14:52:46 +03:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152813 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 14:37:01 +03:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152812 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 14:09:47 +03:00 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152808 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 13:08:17 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152806 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 12:16:28 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152805 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 12:06:54 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152804 Друга нерегулирана информация Tue, 21 Sep 2021 11:38:30 +03:00 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152798 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 21 Sep 2021 09:44:14 +03:00 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152797 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 18:34:43 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152795 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 17:44:32 +03:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152793 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 16:27:29 +03:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152791 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 16:24:24 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152790 Друга нерегулирана информация Mon, 20 Sep 2021 16:19:12 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152789 Друга нерегулирана информация Mon, 20 Sep 2021 16:11:44 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152788 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 16:05:16 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152787 Друга нерегулирана информация Mon, 20 Sep 2021 15:54:58 +03:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152785 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 15:31:31 +03:00 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152784 Уведомление за паричен дивидент Mon, 20 Sep 2021 15:13:03 +03:00 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152783 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 20 Sep 2021 14:43:52 +03:00 Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152778 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Mon, 20 Sep 2021 11:58:10 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152774 Друга нерегулирана информация Mon, 20 Sep 2021 11:26:03 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152773 Друга нерегулирана информация Mon, 20 Sep 2021 11:23:36 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152772 Друга нерегулирана информация Mon, 20 Sep 2021 10:50:40 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152771 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 10:42:33 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=152770 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 20 Sep 2021 10:29:42 +03:00