X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161810 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 04 Jul 2022 10:35:21 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161804 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Sat, 02 Jul 2022 12:40:08 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161798 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 21:25:52 +03:00 Ейч Ар Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161796 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 21:14:15 +03:00 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161793 Уведомление за паричен дивидент Fri, 01 Jul 2022 17:51:17 +03:00 Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161792 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 17:46:14 +03:00 Грийн Таун Проджектс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161791 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 17:32:15 +03:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161790 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 17:28:40 +03:00 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161789 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 17:28:37 +03:00 ВФ Алтърнатив АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161745 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2022г. Fri, 01 Jul 2022 17:11:36 +03:00 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161787 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 17:06:34 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161786 Друга нерегулирана информация Fri, 01 Jul 2022 16:53:08 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161785 Друга нерегулирана информация Fri, 01 Jul 2022 16:46:43 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161784 Друга нерегулирана информация Fri, 01 Jul 2022 16:42:31 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161783 Друга нерегулирана информация Fri, 01 Jul 2022 16:39:49 +03:00 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161779 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 16:33:03 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161780 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 16:30:51 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161781 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 16:29:00 +03:00 Смарт Органик АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161778 Друга нерегулирана информация Fri, 01 Jul 2022 16:21:25 +03:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161774 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 16:03:18 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161773 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 15:46:48 +03:00 Сити Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161769 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 15:14:04 +03:00 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161766 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 15:03:37 +03:00 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161765 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2022г. Fri, 01 Jul 2022 15:00:17 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161763 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 14:45:58 +03:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161764 Годишен консолидиран отчет за 2021г. Fri, 01 Jul 2022 14:26:24 +03:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161762 Годишен отчет за 2021г. Fri, 01 Jul 2022 14:18:08 +03:00 Крепежни изделия АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161761 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 13:56:40 +03:00 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161757 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 13:50:16 +03:00 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161756 Годишен отчет за 2021г. Fri, 01 Jul 2022 13:48:47 +03:00 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161750 Уведомление за паричен дивидент Fri, 01 Jul 2022 13:17:12 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161747 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 12:36:08 +03:00 Дружба АД-Разград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161722 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 12:19:20 +03:00 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161739 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 12:04:47 +03:00 Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161735 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 11:23:30 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161730 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 11:02:52 +03:00 Смарт Органик АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161728 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 01 Jul 2022 11:01:26 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161727 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 01 Jul 2022 10:58:57 +03:00 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161721 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 23:31:12 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161720 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 22:23:48 +03:00 Ейч Ар Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161719 Уведомление за паричен дивидент Thu, 30 Jun 2022 21:00:43 +03:00 Електрохолд Продажби АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161715 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 19:41:32 +03:00 Електроразпределителни мрежи Запад АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161714 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 19:24:49 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161713 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 18:30:22 +03:00 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161712 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 17:56:39 +03:00 Илевън Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161708 Уведомление за паричен дивидент Thu, 30 Jun 2022 17:39:48 +03:00 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161706 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 17:39:18 +03:00 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161709 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 17:37:31 +03:00 Илевън Кепитъл АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161705 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 17:33:12 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161702 Друга нерегулирана информация Thu, 30 Jun 2022 16:47:42 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161701 Друга нерегулирана информация Thu, 30 Jun 2022 16:41:10 +03:00 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161699 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 16:34:34 +03:00 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161696 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 16:26:17 +03:00 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161691 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 16:20:12 +03:00 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161687 Уведомление за паричен дивидент Thu, 30 Jun 2022 15:56:06 +03:00 Атоменергоремонт АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161685 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 15:50:31 +03:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161682 Уведомление за паричен дивидент Thu, 30 Jun 2022 15:37:08 +03:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161681 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 15:34:06 +03:00 Българска фондова борса АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161678 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 15:08:21 +03:00 Биодит АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161677 Друга нерегулирана информация Thu, 30 Jun 2022 14:40:21 +03:00 Дружба АД-Разград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161673 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 13:21:44 +03:00 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161670 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 13:00:35 +03:00 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161672 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 12:53:51 +03:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161667 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 12:32:42 +03:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161666 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 12:23:39 +03:00 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161652 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 12:09:11 +03:00 Херти АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161661 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 11:50:10 +03:00 Дружба АД-Разград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161657 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 11:37:17 +03:00 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161655 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 11:25:44 +03:00 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161654 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 11:22:16 +03:00 Проучване и добив на нефт и газ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161650 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 09:49:22 +03:00 Зърнени Храни България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161651 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 09:38:00 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161648 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 09:05:36 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161647 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 30 Jun 2022 08:58:00 +03:00 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161646 Протокол от Общо събрание на акционерите Thu, 30 Jun 2022 08:53:25 +03:00 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161644 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 17:48:03 +03:00 Катекс АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161637 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 17:08:02 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161636 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 16:51:09 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161634 Друга нерегулирана информация Wed, 29 Jun 2022 16:36:25 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161631 Друга нерегулирана информация Wed, 29 Jun 2022 16:29:46 +03:00 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161627 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 16:26:00 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161630 Друга нерегулирана информация Wed, 29 Jun 2022 16:21:06 +03:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161629 Друга нерегулирана информация Wed, 29 Jun 2022 16:21:00 +03:00 Топлофикация-Бургас АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161622 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 16:05:45 +03:00 СЛС Имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161606 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 14:27:16 +03:00 Ютекс Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161604 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 14:17:55 +03:00 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161602 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 14:05:43 +03:00 Билборд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161595 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 13:50:29 +03:00 Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161598 Уведомление за паричен дивидент Wed, 29 Jun 2022 13:47:54 +03:00 Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161597 Протокол от Общо събрание на акционерите Wed, 29 Jun 2022 13:42:25 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161585 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 29 Jun 2022 10:58:52 +03:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161584 Друга нерегулирана информация Wed, 29 Jun 2022 10:33:57 +03:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161579 Друга нерегулирана информация Wed, 29 Jun 2022 08:33:18 +03:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161571 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 17:46:15 +03:00 ИММИ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161566 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 17:28:02 +03:00 Топлофикация-Русе АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161561 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 17:05:49 +03:00 Херти АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161558 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 16:46:10 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161559 Друга нерегулирана информация Tue, 28 Jun 2022 16:43:11 +03:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161557 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 16:37:56 +03:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161556 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 16:35:36 +03:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161555 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 16:33:01 +03:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161553 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 16:26:11 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161554 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 16:24:51 +03:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161551 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 16:15:54 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161552 Друга нерегулирана информация Tue, 28 Jun 2022 16:15:19 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161550 Друга нерегулирана информация Tue, 28 Jun 2022 16:09:46 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161549 Друга нерегулирана информация Tue, 28 Jun 2022 16:00:30 +03:00 Порт флот-Бургас АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161546 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 15:35:11 +03:00 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161545 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 15:33:35 +03:00 Порт флот-Бургас АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161543 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 15:26:02 +03:00 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161542 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 15:04:47 +03:00 Интеркапитал груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161541 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 15:02:04 +03:00 Финанс Директ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161534 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 14:35:48 +03:00 ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161533 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 14:29:57 +03:00 Финанс Директ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161531 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 14:25:59 +03:00 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161527 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 13:58:42 +03:00 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161525 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 13:44:01 +03:00 Формопласт АД-Кърджали http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161523 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 13:10:10 +03:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161520 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 12:54:25 +03:00 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161521 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 12:51:04 +03:00 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161519 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 12:28:12 +03:00 ИмПулс I АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161516 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 12:13:55 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161511 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 11:42:20 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161510 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 11:32:10 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161509 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 11:23:51 +03:00 Родина-91 АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161508 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 11:22:42 +03:00 НИД Индустриален Фонд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161507 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 11:14:10 +03:00 ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161502 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 28 Jun 2022 10:14:52 +03:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161499 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 09:50:30 +03:00 Портови флот 99 АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161498 Уведомление за паричен дивидент Tue, 28 Jun 2022 09:28:32 +03:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161493 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 28 Jun 2022 00:09:06 +03:00 Портови флот 99 АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161485 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Jun 2022 20:07:46 +03:00 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161484 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Jun 2022 18:55:32 +03:00 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161481 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Jun 2022 18:44:20 +03:00 Спиди АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161479 Уведомление за паричен дивидент Mon, 27 Jun 2022 18:14:54 +03:00 Спиди АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161478 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Jun 2022 18:04:42 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161476 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Jun 2022 17:27:12 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161475 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 27 Jun 2022 17:22:18 +03:00 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161473 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Jun 2022 17:14:46 +03:00 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161472 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Jun 2022 17:05:23 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161470 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Jun 2022 16:50:06 +03:00 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161465 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Jun 2022 16:44:50 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161467 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Jun 2022 16:44:31 +03:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161463 Друга нерегулирана информация Mon, 27 Jun 2022 16:36:02 +03:00 Грийн Таун Проджектс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161461 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Jun 2022 16:24:07 +03:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161459 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 27 Jun 2022 16:09:14 +03:00 Грийн Таун Проджектс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161458 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 27 Jun 2022 16:08:13 +03:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161453 Уведомление за паричен дивидент Mon, 27 Jun 2022 15:36:17 +03:00 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161454 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 27 Jun 2022 15:14:18 +03:00 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161451 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 27 Jun 2022 11:44:34 +03:00 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=161450 Протокол от Общо събрание на акционерите Mon, 27 Jun 2022 11:25:57 +03:00