X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg София Хотел Балкан АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155881 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 25 Jan 2022 17:02:53 +02:00 Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155887 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 25 Jan 2022 16:23:33 +02:00 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155882 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 25 Jan 2022 14:53:25 +02:00 Скуеър Кюб Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155877 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 25 Jan 2022 13:32:28 +02:00 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155875 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 25 Jan 2022 13:27:42 +02:00 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155872 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 25 Jan 2022 12:08:07 +02:00 Марицатекс АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155870 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 25 Jan 2022 11:32:54 +02:00 Марицатекс АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155869 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 25 Jan 2022 11:29:26 +02:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155868 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 25 Jan 2022 10:59:47 +02:00 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155866 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 25 Jan 2022 10:54:00 +02:00 Сирма АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155863 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Mon, 24 Jan 2022 17:41:01 +02:00 Пълдин Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155854 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Mon, 24 Jan 2022 15:54:50 +02:00 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155852 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 24 Jan 2022 15:27:34 +02:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155844 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 24 Jan 2022 14:07:40 +02:00 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155841 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 24 Jan 2022 11:27:16 +02:00 НИД Индустриален Фонд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155835 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Mon, 24 Jan 2022 10:48:03 +02:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155839 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Mon, 24 Jan 2022 10:41:48 +02:00 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155836 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Mon, 24 Jan 2022 10:33:12 +02:00 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155829 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jan 2022 17:17:06 +02:00 Инфинити Капитал АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155828 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jan 2022 16:54:51 +02:00 ИмПулс I АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155827 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 21 Jan 2022 16:37:00 +02:00 Българска роза АД-Карлово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155826 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jan 2022 16:33:02 +02:00 М+С хидравлик АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155822 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jan 2022 14:50:21 +02:00 Елхим Искра АД-Пазарджик http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155815 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jan 2022 14:24:45 +02:00 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155817 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jan 2022 13:25:02 +02:00 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155813 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 21 Jan 2022 11:02:28 +02:00 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155812 Друга нерегулирана информация Fri, 21 Jan 2022 10:59:45 +02:00 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155805 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Thu, 20 Jan 2022 17:01:28 +02:00 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155807 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jan 2022 16:34:12 +02:00 Смарт Органик АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155802 Друга нерегулирана информация Thu, 20 Jan 2022 14:21:15 +02:00 СЛС Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155800 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 20 Jan 2022 14:15:18 +02:00 Ямболен АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155792 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Thu, 20 Jan 2022 11:16:18 +02:00 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155780 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Wed, 19 Jan 2022 17:00:10 +02:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155782 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jan 2022 16:48:13 +02:00 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155776 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 19 Jan 2022 14:22:31 +02:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155765 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Wed, 19 Jan 2022 11:06:06 +02:00 Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155764 Друга нерегулирана информация Wed, 19 Jan 2022 10:47:08 +02:00 Грейт лък АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155760 Протокол от Общо събрание на акционерите Tue, 18 Jan 2022 17:50:10 +02:00 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155756 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Tue, 18 Jan 2022 14:20:58 +02:00 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155758 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 18 Jan 2022 14:00:33 +02:00 ЗСК-Лозово АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155751 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. Tue, 18 Jan 2022 11:04:35 +02:00 Смарт Органик АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155753 Друга нерегулирана информация Tue, 18 Jan 2022 10:40:25 +02:00