Компания:
Категория:
Търси
Химимпорт АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-06-2022 21:55:18
  Химимпорт АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-07-2022г. от 15:00 часа в София - 1000, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.; 4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2021 г.; 5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт”АД за 2021 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.; 6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2021 г.; 7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; 8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2021 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2021 г. 9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2021г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2021г. 10. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по двневния ред; 11. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.; 12. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г. 13. Избор на адвокатско дружество за правно обслужване на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира адвокатско дружество за правно обслужване на дружеството. 14. Взимане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подробно описана в приложеният към поканата Мотивиран доклад за целесъобразността и условията й.

Допълнителна информация може да получите н
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 25-09-2023