Компания:
Категория:
Търси
Акумпласт АД-Добрич
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-05-2022 16:13:50
  Акумпласт АД-Добрич представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2022г. от 08:00 часа в ДОБРИЧ 9300, ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Точка 2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. Точка 4. Приемане решение за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2021 г. печалба на дружеството да бъде изцяло отнесена в допълнителни резерви. Точка 5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2021 г. Точка 6. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 година от Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0662, упражняващ дейност чрез “ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД. Точка 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Точка 8. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2021 г. Точка 9. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +35958602793.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1