Компания:
Категория:
Търси
Хидропневмотехника АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 06-04-2022 10:36:17
  Хидропневмотехника АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-05-2022г. от 09:00 часа в Казанлък - 6100, ул. "Вожели" 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; Доклад на Одитния комитет за 2021 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; доклада на Одитния комитет за 2021 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; oтчетa за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. ОС приема решение печалбата за 2021 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденти. 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2021 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2021 г. 3. Приемане на промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна на политиката за възнагражденията. 4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранция за управление. Проект за решение: Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; избира нови членове, съгласно предложените от Съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление. 5. Приемане на промяна в адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в адреса на управление. 6. Приемане на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени от Съвета на директорите в Устава на дружеството. 7. Избор на експерт-счетоводител за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2022 г. 8. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0431 68440.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 22-09-2023