Компания:
Категория:
Търси
Монбат АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-09-2021 17:56:42
  Монбат АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-10-2021г. от 10:30 часа в София - 1000, бул. Гурко 1, Транд Хотел София , при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно предложението на одитния комитет. 2. Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава като член на Съвета на директорите Йордан Карабинов. Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Кайл Андерсън. 3.Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите – нетно месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева. 4.Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството - три брутни месечни заплати. 5. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на одитния комитет, а именно: освобождава Георги Тренчев като член на одитния комитет и избира Искра Атанасова като нов член на одитния комитет. 6.Определяне на размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на одитния комитет, а именно: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 750 лева.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929882413.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецДекември 2022 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1