Компания:
Категория:
Търси
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2015 16:53:46
  Чайкафарма Висококачествените лекарства АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-04-2015г. от 09:00 часа в София-1172, Г.М. Димитров 1, при следния дневен ред:

т.1. Вземане на решение на основание чл. 192 във връзка с чл. 197 от ТЗ за увеличаване размера на капитала на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД със собствени средства със сумата от 6 100 000 лева (шест милиона и сто хиляди лева), представляваща част от реализирана печалба за 2014г., като от досегашните 43 500 000 (четиридесет и три милиона и петстотин хиляди) лева чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев. т.2. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решенията по т. 1 от дневния ред. т.3. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от ТЗ в срок до 5 години от вписването на изменението на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. т.4. Вземане на решение за изменение на Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно взетото решение по т. 3 от дневния ред. т.5. Вземане на решение за разпределение на дивидент от печалбата на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД в размер на 34 815.86 лв. – част от реализираната печалба за 2014 г. т.6. Вземане на решение за внасяне на част от реализираната от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД печалба за 2014 г. в размер на 681 646.21 лева във фонд „Резервен” на дружеството.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929603634.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 13-04-2024