Компания:
Категория:
Търси
Елеа Кепитъл Холдинг АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2024 16:20:17
  Елеа Кепитъл Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2024г. от 11:00 часа в гр. София, 1309, бул. Тодор Александров № 137, ет.6, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.“ Точка 2: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“ Точка 3: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023г.“ Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г. Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“ Точка 5: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.“ Точка 6: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директорa за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023г.“ Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2024г. съгласно направени предложения“ Точка 8: Вземане на решение за освобождаване на Стоян Иванов Бъчваров от поста му като независим член на Съвета на директорите и за назначаване на Генади Райчев Петров за нов независим член на Съвета на директорите. Определяне размера на гаранцията и на възнаграждението на новоизбрания член на СД и срока, за който се дължи последното Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Стоян Иванов Бъчваров от поста му като независим член на Съвета на директорите и назначава Генади Райчев Петров за нов независим член на Съвета на директорите. ОСА определя размер на гаранцията и на възнаграждението на новоизбрания член на СД и срока, за който последното е дължимо, съгласно направени предложения.“ Точка 9: Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството.“

Допълнителна информация може да получите на тел: 0889805915.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-07-2024