Компания:
Категория:
Търси
София Комерс-Заложни къщи АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2024 14:49:12
  София Комерс-Заложни къщи АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2024г. от 11:00 часа в СОФИЯ-1618, ул.Ралевица, 74 етаж 3, при следния дневен ред:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20240621. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.06.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Приложения: Писмени материали, които включват: • Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите; • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите; • Образец на пълномощно; • Предложения за решения по точките от дневния ред; • Приложения към решенията по точките от дневния ред. Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса в представителния офис на Дружеството на адреса на управление на Дружеството: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа източно европейско часово време, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно. В съответствие с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с чл. 110г, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Дружеството уведомява, че всички писмени материали за събранието, необходими на акционерите, за да упражнят правата си, могат да бъдат открити на следния адрес на интернет сайта на дружеството: http://sofcom.bg/връзки-с-инвеститорите/.

Допълнителна информация може да получите на тел: 070080048.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-07-2024