Компания:
Категория:
Търси
Българска роза АД-Карлово
Уведомление за паричен дивидент 16-05-2024 15:06:12
  Българска роза АД-Карлово представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 16-05-2024 г. в Карлово - 4300. На ОСА е гласуван дивидент за 2023 г. в общ размер на 267549.00 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.050 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.0475 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *