Компания:
Категория:
Търси
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 08-03-2024 13:14:53
  София Комерс-Заложни къщи АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 08-03-2024 г.12:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *