Компания:
Категория:
Търси
Елана Агрокредит АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 01-03-2024 19:48:34
  Елана Агрокредит АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-04-2024г. от 10:00 часа в 1797, гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, при следния дневен ред:

Съгласно текста на приложената покана за свикване на Общо събрание.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35924464091.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *