Компания:
Категория:
Търси
Балканкар-Заря АД-Павликени
Друга нерегулирана информация 14-02-2024 14:46:41
  Във връзка с чл.100ц, ал.1, ЗППЦК, Ви уведомяваме за насрочено общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ”АД на 05.03.2024 г. по емисия корпоративни облигации, регистрирани при „Централен депозитар”АД /ISIN BG2100015077/, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ”АД.
Прикачени файлове:
Покана за свикване на ОСО