Компания:
Категория:
Търси
Телематик Интерактив България АД-София
Уведомление за паричен дивидент 19-12-2023 18:05:23
  Телематик Интерактив България АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 19-12-2023 г. в София 1463. На ОСА е гласуван дивидент за 2023 г. в общ размер на 5184007.20 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.40 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.38 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *