Компания:
Категория:
Търси
Телематик Интерактив България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-11-2023 14:42:49
  Телематик Интерактив България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-12-2023г. от 11:00 часа в София 1463, "Гранд Хотел Милениум София" с адрес:гр. София, бул "Витоша" № 89В, в "Black & White Club", при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството. 2. Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. 3. Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928129300.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други