Компания:
Категория:
Търси
Шелли груп АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-11-2023 14:14:55
  Шелли груп АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-12-2023г. от 11:00 часа в София, гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите Точка 2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Точка 3. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията Точка 4. Приемане на решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите Точка 5. Приемане на решение за започване на процедура по преобразуване на Дружеството чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България по реда на чл. 281 и следващите от Търговския закон и чл. 2, ал. 4 Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE).

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Дневен ред *