Компания:
Категория:
Търси
Винзавод АД-Асеновград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 09-10-2023 09:37:09
  Винзавод АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 10-11-2023 г. от10:00 часа в Асеновград-4230 на адрес бул.България № 75 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложената Съвета на директорите промяна в наименованието на дружеството. 2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в предмета на дейност на дружеството. 3. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление. Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения. 4. Приемане на нов Устав на дружеството. Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството по предложение от Съвета на директорите на „Винзавод” АД. .
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31