Компания:
Категория:
Търси
Златен лев Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
25-09-2023 15:53:16
  На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и на основание чл. 148б от ЗППЦК, „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД оповестява информация за получени в дружеството уведомления за разкриване на значително дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, както следва: 1. В резултат на иззвършено прехвърляне на акции от капитала на „Златен лев Холдинг” АД на пода на БФБ, в Дружеството са постъпили уведомления, както следва: • Уведомление от 20.09.2023г. от Петър Симеонов Александров за извършено прехвърляне на акции от капитала на „Златен лев Холдинг” АД, като акционерното му участие към момента е 0 %. • Уведомление от 21.09.2023г. от „Юнивърс Трейд” ООД за извършено прехвърляне на акции от капитала на „Златен лев Холдинг” АД, като акционерното му участие към момента е 0 %. 2. В „Златен лев Холдинг” АД са постъпли уведомления от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД за притежаваните акции от капитала на дружеството, придобити на пода на БФБ, както следва: • Съгласно уведомление от 20.09.2023г. „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД притежава 8,33% от капитала на „Златен лев Холдинг” АД. • Съгласно уведомление от 21.09.2023г. акционерното участие на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД в капитала на „Златен лев Холдинг” АД е 24,76%. • Съгласно уведомление от 25.09.2023г. акционерното участие на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД в капитала на „Златен лев Холдинг” АД е 32,78% .
Прикачени файлове:
Uvedomlenie
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31