Компания:
Категория:
Търси
Неохим АД-Димитровград
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
18-09-2023 17:53:02
  С настоящото „Неохим“ АД уведомява, за сключване на сделка на 18.09.2023г. в полза на заинтересовано лице, извън сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – одобрява заплащането от името и за сметка на „Неохим“ АД на цената на курс за обучение с тема: "ESG Risk Management".
Прикачени файлове:
Уведомление