Компания:
Категория:
Търси
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 11-09-2023 13:42:29
  ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 12-10-2023 г. от14:30 часа в ДИМИТРОВГРАД-6400 на адрес ПРОМИШЛЕНА ЗОНА при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Иван Георгиев и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Илиан Павлов. Определяне на мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Иван Георгиев и избира на негово място за член на Съвета на директорите Илиан Павлов. Определя мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите до 29.06.2027г. 2. Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на СД и размера на гаранцията му за управление. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, която гаранция следва да бъде внесена в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4