Компания:
Категория:
Търси
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София
Уведомление за паричен дивидент 29-06-2023 16:57:53
  Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 29-06-2023 г. в София-1000. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 253500 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.39 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.3705 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *