Компания:
Категория:
Търси
Телематик Интерактив България АД-София
Уведомление за паричен дивидент 29-06-2023 14:52:24
  Телематик Интерактив България АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 29-06-2023 г. в София 1463. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 12960018 Размер на дивидента за една акция бруто - 1 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.95 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *