Компания:
Категория:
Търси
Порт флот-Бургас АД-Бургас
Уведомление за паричен дивидент 23-06-2023 16:21:08
  Порт флот-Бургас АД-Бургас представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 23-06-2023 г. в Бургас 8000. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 250000 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.025 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.02375 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *