Компания:
Категория:
Търси
Софарма имоти АДСИЦ-София
Уведомление за паричен дивидент 13-06-2023 12:07:22
  Софарма имоти АДСИЦ-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 09-06-2023 г. в София - 1756. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 3621967.80 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.165 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.15675 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *