Компания:
Категория:
Търси
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
Уведомление за паричен дивидент 07-06-2023 11:23:01
  ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 23-05-2023 г. в София 1000. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 2469131.30 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.10 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.095 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *