Компания:
Категория:
Търси
Лавена АД-Шумен
Уведомление за паричен дивидент 01-06-2023 15:49:48
  Лавена АД-Шумен представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 01-06-2023 г. в Шумен-9700. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 198388.20 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.02 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.019 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *