Компания:
Категория:
Търси
Портови флот 99 АД-София
Уведомление за паричен дивидент 25-05-2023 16:06:30
  Портови флот 99 АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 25-05-2023 г. в София-1360. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 100420.00 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.05 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.0475 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Условие и ред за изплащане на дивидентите *
Протокол от Общото събрание на акционерите *