Компания:
Категория:
Търси
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
Уведомление за паричен дивидент 23-09-2022 16:19:53
  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 23-09-2022 г. в София-1407. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 411481.49 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.0084 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.00798 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *