Компания:
Категория:
Търси
Корадо-България АД-Стражица
Уведомление за паричен дивидент 14-09-2022 13:30:35
  Корадо-България АД-Стражица представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 14-09-2022 г. в Стражица-5150. На ОСА е гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 1316861.40 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.10 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.095 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *