Компания:
Категория:
Търси
Корадо-България АД-Стражица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 01-08-2022 11:18:39
  Корадо-България АД-Стражица представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-09-2022г. от 11:00 часа в Стражица-5150, Гладстон 28, при следния дневен ред:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 г.” 2. Одобряване на доклада на управителния съвет на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на управителния съвет на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.” 3. Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2022 г. Проект на решение: „Общото Събрание взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN 2 824 091.05 за първата половина на 2022 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861,40; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10.“ 4. Промени в състава на одитния комитет на Дружеството Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 50, т. 15 от устава на Дружеството, взема следните решения: (а). освобождава Милена Тонева Райкова от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството; и (б). назначава Ирена Милчева Михайлова за член на одитния комитет на Дружеството.” 5. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +35961614245.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 19-04-2024