Компания:
Категория:
Търси
Атоменергоремонт АД-Козлодуй
Протокол от Общо събрание на акционерите 30-06-2022 15:50:31
  Атоменергоремонт АД-Козлодуй представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 30-06-2022 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол на Мандатната комисия
Протокол от Общото събрание на акционерите *