Компания:
Категория:
Търси
Ейч Ар Кепитъл АД-София
Друга нерегулирана информация 15-06-2022 17:22:34
  Съобщение Друга нерегулирана информация Ейч Ар Кепитъл АД сключи нов договор за паричен заем със заемодател свързано лице. Договорена е сума за усвояване в размер до 220 000 лв. и срок за погасяване до 1 / една / година при годишна лихва в размер на 4% . Заемът ще бъде използван за плащания по договорени инвестиции от страна на компанията и за покриване на текущи разходи. Ейч Ар Кепитъл АД се утвърди като желан инвеститор и привлича все повече перспективни компании. Това налага да привлечем допълнителен капитал, за да се възползваме от новите възможности. За целта през месец септември предвиждаме увеличение на капитала чрез емитиране на нови акции. Дотогава ще финансираме дружеството чрез заеми, за да се възползваме от възможностите на пазара. Христо Христов Изпълнителен директор на Ейч Ар Кепитъл АД
Прикачени файлове:
Съобщение Друга нерегулирана информация