Компания:
Категория:
Търси
Фазерлес АД-Силистра
Уведомление за паричен дивидент 14-06-2022 15:46:58
  Фазерлес АД-Силистра представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 14-06-2022 г. в Силистра-7500. На ОСА е гласуван дивидент за 2021 г. в общ размер на 515000 Размер на дивидента за една акция бруто - 1.00 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.95 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Условие и ред за изплащане на дивидентите *
Протокол от Общото събрание на акционерите *