Компания:
Категория:
Търси
Холдинг Кооп-Юг АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 14-06-2022 15:51:11
  Холдинг Кооп-Юг АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-06-2022 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *