Компания:
Категория:
Търси
Топлофикация-Русе АД-Русе
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2022 17:07:16
  Топлофикация-Русе АД-Русе представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2022г. от 14:00 часа в 7000, ул.ТЕЦ ИЗТОК 1, при следния дневен ред:

1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г.,изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022г;2.Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2021г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.04.2022г;3.Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021г;4.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД;5.Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;6.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2021г;7.Определяне на размера на възнаграждениeто на Севдалин Желев Желев-член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството;8.Определяне на размера на гаранцията за управление на Севдалин Желев Желев-член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството;9.Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г;10.Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2021г;11.Избор на регистриран одитор за 2022г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 082 883 313.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Други
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 20-07-2024