Компания:
Категория:
Търси
Българска фондова борса АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2022 15:04:10
  Българска фондова борса АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:00 часа в 1000, пл. България №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. 2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. 3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2021 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2021 г. 7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса” АД със собствени средства на дружеството. 8. Вземане на решение за промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството. 9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса” АД, реализирана през 2021 г. 10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г. 11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. 12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2021 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0877080399.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 13-04-2024