Компания:
Категория:
Търси
Топлофикация-Бургас АД-Бургас
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2022 14:26:21
  Топлофикация-Бургас АД-Бургас представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 14:00 часа в гр.Бургас, кв. "Лозово", при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г. ; 2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. ; 3. Определяне на размера на възнагражденията на членове на Съвета на директорите на дружеството; 4 Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите; 5. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД; 6. Избор на регистриран одитор за 2022 г. ; 7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; 8. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Топлофикация Бургас“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; 9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Топлофикация Бургас“ АД и определяне на мандат.; 10. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството; 11. Приемане на Статут на Одитния комитет.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35956871111.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4