Компания:
Категория:
Търси
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-05-2022 17:45:27
  Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-06-2022г. от 11:00 часа в гр.Горна Оряховица-5100, ул.Свети княз Борис Първи №29, при следния дневен ред:

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, във връзка с чл. 251 от Търговския закон, Надзорният съвет на „Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис І” № 29 свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20.06.2022г. от 11.00 часа (9:00 часа - UTC ) в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис І” № 29, с уникален код на събитието ZHZA200622. Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред: 1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.; 4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2021 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2021 година; 6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.; 7. Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството. 8. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.; 9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет; 10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.; 11. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството поради изтичане на мандата им; 12.Избор на Надзорен съвет на дружеството. 13. Определяне възнаграждението на членовете на Управителния съвет. 14. Определяне на гаранция:

Допълнителна информация може да получите на тел: +35961869500.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 24-04-2024