Компания:
Категория:
Търси
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-05-2022 16:33:05
  Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-06-2022г. от 14:00 часа в София-1000, ул. Врабча 8, при следния дневен ред:

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2021 г 2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г 4. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. 5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г. 6. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2021 г 8. Приемане на решение за определяне на размера на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството 9. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2021г 11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. 12. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359889440228.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4