Компания:
Категория:
Търси
Фазерлес АД-Силистра
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2022 16:18:42
  Фазерлес АД-Силистра представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2022г. от 10:00 часа в Силистра - 7500, Промишлена зона "Запад", при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД на редовното Общо събрание на акционерите за 2022 год. 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през 2021 год.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. 2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. заверен от регистрирания одитор; Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год., изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2021 год. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 год. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год. 5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 год. 6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извърщване на одит на Годишния финансов отчет за 2022 год. 7. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД. 8. Други въпроси.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 86 819 206.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 19-04-2024