Компания:
Категория:
Търси
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Уведомление за паричен дивидент 12-05-2022 18:39:40
  Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 12-05-2022 г. в Варна 9000. На ОСА е гласуван дивидент за 2021 г. в общ размер на 2346568 Размер на дивидента за една акция бруто - 4.00 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 3.80 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *