Компания:
Категория:
Търси
Ютекс Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2022 13:06:45
  Ютекс Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13-06-2022г. от 10:00 часа в София - 1000, бул. Черни връх 70-72, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и взема решение за разпределение на финансовия резултат. 3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител. 4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2021 година. Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2021 г. 5. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител. 6.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и определяне на възнаграждението им. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и определя възнаграждението им. 7.Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет. 8.Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2022 г. Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2022 г. 9.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. 10. Избор на членове на Съвета на директорите във връзка с изтичане на мандат. Проект за решение: ОС избира членове на Съвета на директорите

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929624445.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4