Компания:
Категория:
Търси
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-04-2022 12:35:19
  Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 09:00 часа в Пловдив 4000, бул. „Шести септември” 242, в залата за събрания, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2021 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет за дейността през 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет за дейността през 2021 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Български транспортен холдинг” АД през 2021 г.; 2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД; Проект за решение: Общото събрание приема отчета отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. и въпросите, които са разглеждани от името на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД; 3. Приемане доклада на Одитния комитет за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.; 4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание приема печалбата за 2021 г., в размер на 48 881,67 лв., да се разпредели както следва: 4 889,00 лв. за Фонд „Резервен“ и 43 992,67 лв. за „Допълнителни резерви“; 5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.; 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. г-жа Янка Стоянова Деевска, рег. N 0405; 8. Промяна в състава на Одитния комитет; Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност член на Одитния комитет Костадин Славчев Костадинов и на негово място избира за член на Одитния комитет Даниела Евстатиева Стоилова.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35932626082.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Други
Други
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31