Компания:
Категория:
Търси
Адванс Терафонд АДСИЦ-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 23-02-2022 13:50:06
  Адванс Терафонд АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 22-02-2022 г.12:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *