Компания:
Категория:
Търси
Адванс Терафонд АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-01-2022 17:00:10
  Адванс Терафонд АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-02-2022г. от 12:00 часа в София - 1164, гр, София ул. Златовръх 1, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложен от Съвета на директорите и одобрен от Комисията за финансов надзор проект на нов Устав на Дружеството, съгласно изискванията на §6 от Преходни и заключителни разпоредби на новия Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.); проект за решение - ОС приема предложения от Съвета на директорите и одобрен от КФН с Решение №35-ДСИЦ от 13.01.2022 година проект на нов Устав на Дружеството, съобразен с изискванията на новия Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.); 2. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: 35924008332.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 04-12-2023