Компания:
Категория:
Търси
Ямболен АД-Ямбол
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 06-01-2022 18:09:56
  Ямболен АД-Ямбол представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-02-2022г. от 09:30 часа в ЯМБОЛ, ул ЯМБОЛЕН №35, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Ямболен“ АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството, и при следните съществени условия: предмет - сключване от страна на „Ямболен” АД, като възложител, на договор за проектиране, извършване на строителни и монтажни дейности и доставка на оборудване на фотоволтаична инсталация за собствена консумация и продажба на електроенергия с инсталирана мощност 9998.46 kWp в района на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол; стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер на 5,813,354.61 (пет милиона осемстотин и тринадесет хиляди триста петдесет и четири евро и шестдесет и един евроцента) без ДДС; страни по сделката ще бъдат „Ямболен“ АД (възложител) и „ПИ ВИ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200992683 (изпълнител); изградената в резултат на изпълнението на договора фотоволтаична централа за собствена консумация и продажба на електроенергия с инсталирана мощност 9998.46 kWp става собственост на публичното дружество „Ямболен” АД. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на „Ямболен” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката, както и да определи всички останали условия и параметри на договора за проектиране, извършване на строителни и монтажни дейности и доставка на оборудване на фотоволтаична инсталация за собствена консумация и продажба на електроенергия. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0884522206.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 04-12-2023